trochoi.io

Art Thief 3D

3DHành độngPhổ thông

Art Thief 3D

Art Thief 3D là trò chơi hyper casual độc đáo. Tung xúc xắc để đặt thêm nhân vật bằng với chữ số trên mặt xúc xắc. Họ sẽ có nhiệm vụ đánh cắp các chấm pixel từ một bức tranh lớn. Dùng ngón tay để tung xúc xắc và bắt đầu trò chơi.