Arrow Twist

ArcadePhổ thông

Arrow Twist

Đẩy Mũi tên bằng cách chạm vào khi nó hướng về phía bên phải. Điều khiển một chạm siêu trực quan sẽ giúp bạn mắc kẹt trong nhiều giờ! Bạn có thể đi bao xa?