Vòng quanh thế giới trong 2 giây

Giải đố

Vòng quanh thế giới trong 2 giây

Giống như những khách du lịch khác, bạn đi vòng quanh trái đất và ghé thăm những địa điểm mới. Nhưng bạn khác với họ! Bạn rất nhanh và có thể đi vòng quanh thế giới trong khoảng 2 giây! Điều duy nhất có thể ngăn cản bạn là Tháp Eifel, bởi vì nó rất cao và rất khó để nhảy qua nó! Cố gắng đi du lịch vòng quanh thế giới nhiều lần nhất có thể và đạt điểm cao hơn!

Trò chơi "Giải đố" tương tự