trochoi.io

Arnie Attack

Bắn súng

Arnie Attack

Arnie Attack là một trò chơi nền tảng tuyệt vời. Điều khiển người lính trong khu rừng thu thập kim cương, tiêu diệt tất cả kẻ thù trong một thời gian giới hạn và hoàn thành cấp độ. Bạn cần hoàn thành 5 cấp độ để hoàn thành nhiệm vụ này. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển Arnie và phím cách để chụp. Thưởng thức.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự