Aris Solitaire

Hành độngPhổ thôngGiải đố

Aris Solitaire

Bạn hãy sử dụng các phép tính [+ - × ÷] cho 4 quân bài để có kết quả bằng quân bài cho sẵn.