trochoi.io

Arcalona

Bé trai

Arcalona

Arcalona là một trò chơi giả tưởng RPG trong đó bạn phải tạo căn cứ cho riêng mình và đào tạo nhiều anh hùng khác nhau để chiến đấu. Bạn có thể nâng cấp số liệu thống kê và trang bị cho họ vũ khí và áo giáp tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể gửi các anh hùng của mình tham gia trận chiến để cố gắng chinh phục các vùng đất bị chia cắt khác của Arcalona. Cùng trải nghiệm nào!!!

Trò chơi "Bé trai" tương tự