Trò chơi chống vi-rút

Hành độngArcade

Trò chơi chống vi-rút

Cảnh báo! Virus đang đến. Tiêu diệt chúng bằng đầu ngón tay của bạn! Virus sẽ mạnh hơn mỗi cấp, và bạn cần nâng cấp tàu và vũ khí của mình.