Animals Word Search

Nhấp chuộtGiải đố

Animals Word Search

Một trò chơi tìm kiếm từ thú vị. Để bắt đầu, trước tiên hãy nhìn vào bảng điều khiển bên trái để tìm danh sách tên động vật cần tìm trong bảng. Bây giờ tìm cùng một từ trong bảng. Khi bạn tìm thấy từ trong một đường thẳng của các khối (Theo chiều ngang, dọc hoặc chéo với bất kỳ hướng nào), hãy nhấn vào khối hiển thị bảng chữ cái đầu tiên và di chuyển cho đến khi bạn đến bảng chữ cái cuối cùng của từ.