Animals Puzzle

Giải đố

Animals Puzzle

Chọn hai thẻ để lật chúng và xem chúng có khớp nhau không. Ghi nhớ vị trí của họ trên sân và cố gắng loại bỏ tất cả các thẻ nhanh nhất có thể.

Trò chơi "Giải đố" tương tự