trochoi.io

Animals Merge

Giải đố

Animals Merge

Animal Merge là trò chơi giải đố tương tự như 2048. Vận dụng tư duy chiến lược, xếp các con vật giống nhau thành một hàng để kết hợp chúng thành con vật mới lớn hơn. Bạn có thể mở khóa tất cả các loài động vật không? Chơi vui vẻ nhé!

Trò chơi "Giải đố" tương tự