Animals Jumble

Nhấp chuộtGiải đố

Animals Jumble

Tìm tên con vật bằng cách sử dụng các chữ cái đã cho, sau đó chạm vào con vật đó trên màn hình. Ở mỗi cấp độ sẽ có 5 từ bị xáo trộn. Có 10 cấp độ thử thách trong trò chơi ghép chữ bằng hình ảnh này.