Animals Jigsaw Puzzle Eagle

Giải đố

Animals Jigsaw Puzzle Eagle

Kéo và thả tất cả các mảnh ghép vào đúng vị trí để hoàn chỉnh bức tranh đại bàng. Trò chơi đi kèm với 8 hình ảnh và ba độ khó: 2x3, 3x4, 4x6.

Trò chơi "Giải đố" tương tự