Animals Cards Memory

Giải đố

Animals Cards Memory

Click vào thẻ để lật một con vật. Ghi nhớ vị trí của chúng và ghép đúng cặp. Ghép đúng tất cả các thẻ trên bảng để hoàn thành cấp độ. Mỗi cấp độ khó hơn về cuối và bạn có giới hạn thời gian để hoàn thành chúng. Đã đến lúc kiểm tra kỹ năng ghi nhớ của bạn rồi. Cấp độ tối đa bạn có thể đạt được là gì?

Trò chơi "Giải đố" tương tự