Animals Cards Match

Nhấp chuộtGiải đố

Animals Cards Match

Đây là trò chơi trí nhớ mang tính giáo dục. Trong trò chơi này, bạn được yêu cầu mở tất cả các thẻ trên bảng. Các thẻ sẽ mở ra khi bạn nhấp hoặc chạm liên tục vào hai thẻ giống nhau. Nếu các thẻ không giống nhau, chúng sẽ đóng lại. Vì vậy, hãy giữ thẻ trong bộ nhớ khi bạn mở nó. Hoàn thành một cấp độ trước khi thời gian kết thúc.