Animal Puzzles

ArcadeGiải đố

Animal Puzzles

Cùng chơi trò giải đố mới ra mắt có tên là Animal Puzzles. Trò chơi có 12 câu đố ghép hình chủ đề động vật. Đổi chỗ các mảnh ghép, kéo chúng đến đúng vị trí để hoàn thiện bức hình. Hoàn thành lần lượt từng cấp độ. Chú ý đến thời gian giới hạn để hoàn thành mỗi cấp.