Bong bóng động vật

Arcade

Bong bóng động vật

Animal Bubble trò chơi bắn bong bóng với những con vật bị mắc kẹt trong đó. Giúp hươu cao cổ và sư tử để dọn sạch toàn bộ vườn thú bằng cách loại bỏ tất cả các bong bóng.

Trò chơi "Arcade" tương tự