Angry Vegetables

Kim cươngGiải đố

Angry Vegetables

Đầu tiên hãy click chuột vào một loại rau bất kỳ, sau đó di chuyển chuột đến chỗ có loại rau giống hệt. Tạo một chuỗi ít nhất 3 loại rau tương tự để ăn chúng. Nếu ghép được chuỗi 7 loại rau, bạn được thưởng loại rau x2 sức mạnh. Nếu ghép được chuỗi 10 loại rau, bạn được thưởng thêm 1 phút. Cố gắng để ghi điểm thật cao.