trochoi.io

Angry Skeletons

Arcade

Angry Skeletons

Tiêu diệt các bộ xương bằng cách sử dụng đầu lâu để thu thập điểm số.

Trò chơi "Arcade" tương tự