Angry Necromancer

Arcade

Angry Necromancer

Kẻ hủy diệt cần sự giúp đỡ của bạn! Zombies muốn tiêu diệt anh ta và tòa tháp của anh ta. Bảo vệ tòa tháp chống lại lũ thây ma bằng những phép thuật tiêu diệt của bạn. Chú ý đến sức khỏe và năng lượng của bạn. Dùng đồ uống để nạp lại năng lượng. Các cấp độ ly kỳ đang chờ đợi bạn!

Trò chơi "Arcade" tương tự