trochoi.io

Angry Flappy Wings

ArcadePhổ thông

Angry Flappy Wings

Hãy dọn đường cho chú chim nhỏ bay càng xa càng tốt bằng cách nhấp chuột nhé!