Angry Finches Funny HTML5 Game

ArcadeGiải đố

Angry Finches Funny HTML5 Game

Angry Finches là một physics based game. Trong trò chơi này, bạn có thể chọn những con chim theo sở thích của mình và tiêu diệt đối thủ. Hãy hoàn thành mỗi cấp độ theo cách riêng của bạn bằng sự sáng tạo của chính bạn.