Angry Boxers Fight

ArcadeGiải đố

Angry Boxers Fight

Trò chơi Angry Boxers Fight là trò chơi trực tuyến miễn phí và bạn có 6 hình ảnh của các trận đấu quyền anh ở ba chế độ chơi dễ, trung bình và khó. Chọn một trong các chế độ cho trò chơi mà bạn đã chọn trước đó và bắt đầu chơi. Kéo và thả các mảnh để giải câu đố và tạo hình ảnh. Hãy tận hưởng, và vui vẻ!