trochoi.io

Angry Boss

ArcadeĐua xe

Angry Boss

Angry Boss is a fun anti-stress game where you can hit your boss. You can buy various weapons to use against the boss. Features of the game: • casual gameplay; • good graphics. Controls: Tap to play.tags: #no registration,#no download,#free,#desktop,#indie,#clicker,#easy,#mobile,#online,#timekiller, không cần đăng ký,không tải xuống,miễn phí,máy tính để bàn,độc lập,máy bấm,dễ dàng,di động,trực tuyến,sát thủ thời gian