Ancient Memory

ArcadeGiải đố

Ancient Memory

Nhấn hoặc nhấp vào bất kỳ thẻ nào để hiển thị biểu tượng của thẻ đó. Ghi nhớ nó và cố gắng tìm cặp của nó trong bảng. Ghép tất cả các thẻ trên bảng và hoàn thành cấp độ. Kết hợp nhanh hơn sẽ thưởng cho bạn điểm thưởng.