trochoi.io

Among Them Puzzles

ArcadeGiải đố

Among Them Puzzles

Chào mừng bạn đến với thế giới của Impostors và Crewmates! Trò chơi có 12 câu đố ghép hình Among Us. Đổi chỗ các mảnh ghép, kéo chúng đến đúng vị trí để hoàn thiện bức hình. Hoàn thành lần lượt từng cấp độ. Chú ý đến thời gian giới hạn để hoàn thành mỗi cấp.