Among them Hide N Seek 2

3DArcade

Among them Hide N Seek 2

Đã đến lúc chơi trốn tìm trong trò Among US. Vẫn chơi theo kiểu ú òa thôi. Trong mê cung, hãy ẩn nấp sau những vách tường, trốn khỏi những người tìm kiếm và ăn càng nhiều kim cương càng tốt. Hoặc trở thành người tìm kiểm để bắt những người đang trốn!