Among Them Find Us

ArcadeGiải đố

Among Them Find Us

Among Them - Find Us là trò chơi đi tìm đồ vật trực tuyến miễn phí. Trên màn hình của bạn là một khu vực bất kì. Bạn phải kiểm tra thật cẩn thận để tìm chỗ giấu những chiếc đầu lâu. Click vào những cái đầu lâu tìm được để ghi điểm. Có 10 cái đầu lâu bị giấu trong 6 cấp độ để bạn trổ tài tìm kiếm.