trochoi.io

Among Run

Bé trai

Among Run

Kẻ mạo danh có thể sống sót? Hãy chứng minh điều đó trong game html5 Among Run này. Tất cả những gì bạn cần là chạy nhiều nhất có thể. Thu thập xu và mở khóa skin mới. Hãy cẩn thận, bạn có thể tạch bất cứ lúc nào trong trò chơi này. Ngoài ra bạn cần kiếm đủ 100000 điểm, bạn có làm được không?

Trò chơi "Bé trai" tương tự