trochoi.io

Among run

Phiêu lưuBé trai

Among run

Bạn có phải là người sống sót cuối cùng? Hãy chứng minh điều đó trong trò chơi Among Run. Nhiệm vụ duy nhất của bạn là chạy càng xa càng tốt! Thu thập tiền xu để mở khóa skin mới. Hãy cẩn thận, vì bạn có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Chưa chắc bạn đã sống sót và ghi được 100.000 điểm đâu!