Among Hill Climber

Phiêu lưuArcadeĐua xe

Among Hill Climber

Cuộc phiêu lưu leo ​​đồi hiện đang bắt đầu với các nhân vật trong game Among Them trong các bản đồ trò chơi khác nhau với rất nhiều vàng và can xăng. Mười bốn bản đồ leo núi, mỗi bản đồ có các kịch bản khác nhau và hơn 10 phương tiện khác nhau hiện có sẵn. Chọn phương tiện của bạn giữa nhiều lựa chọn như xe tải, xe đạp, taxi hoặc xe tăng và để cuộc phiêu lưu leo ​​đồi của bạn bắt đầu!