Ambulance Trucks Memory

Giải đố

Ambulance Trucks Memory

Ambulance Trucks Memory là trò chơi trí nhớ với Xe tải cứu thương. Ghép hai thẻ giống nhau để loại bỏ. Ghép nối tất cả các thẻ trong thời gian nhất định. Vượt qua tất cả các cấp độ và tận hưởng trong trò chơi này.

Trò chơi "Giải đố" tương tự