Ambulance Trucks Differences

Giải đố

Ambulance Trucks Differences

Tìm bảy điểm khác biệt giữa hai bức tranh với xe cứu thương. Thời gian của bạn có hạn và bạn cần tìm chúng trước khi hết thời gian. Sử dụng chuột để nhấp vào khu vực có sự khác biệt trong đó.

Trò chơi "Giải đố" tương tự