Amass The Boxes Game

Arcade

Amass The Boxes Game

Thả những chiếc hộp và xếp chúng thật cao để ghi điểm. Khi một hoặc nhiều chiếc hộp bị rơi, trò chơi sẽ kết thúc và mọi thứ sẽ phát nổ. Cùng thưởng thức trò chơi vô tận này.

Trò chơi "Arcade" tương tự