trochoi.io

Alphabetic Train

ArcadeGiải đố

Alphabetic Train

Alphabetic train là trò chơi giáo dục đầy vui nhộn. Trong trò chơi, có một con rùa đứng trên tàu. Nó sẽ giơ lên một tấm bảng với một chữ cái viết trên đó. Bạn phải thu thập những hình ảnh bắt đầu bằng chữ cái đó. Hình ảnh sẽ trôi ngang qua màn hình, bạn cần chạm vào nó đúng lúc nó đi qua chữ cái. Thu thập sai hình ảnh sẽ khiến bạn bị trừ năng lượng. Thu thập quân bài thưởng để có thêm nhiên liệu cho tàu hoặc để tăng năng lượng. Ăn quân bài màu xanh để tăng điểm, không chạm vào quân bài đỏ vì nó làm mất điểm. Đạt được mục tiêu đặt ra, hoàn thành từ 25 đến 100 chữ cái trước khi tàu hết nhiên liệu hoặc người chơi hết năng lượng.