Allez Hop

ArcadePhổ thông

Allez Hop

Sử dụng dây thừng và đại bác để phóng người nhào lộn trong rạp xiếc lên không trung và cố gắng đạt đến độ cao cực khủng nhé!