trochoi.io

Alien Hunter 2

Hành độngBắn súng

Alien Hunter 2

Nhiệm vụ của bạn là bắn người ngoài hành tinh trong một lần và thể hiện sự nhạy bén của bộ não của mình nhé.