trochoi.io

Alien Bot Madness

Bé traiBắn súng

Alien Bot Madness

Alien Bot robots đang di chuyển và chỉ bạn mới có thể ngăn chặn chúng! Thu thập tiền và nâng cấp trong khi bạn chiến đấu để bảo vệ các bức tường thành khi chơi game hành động này. Sử dụng chuột để bắn, A/D cho các khả năng đặc biệt.