Ale or Gold

Hành độngGiải đố

Ale or Gold

Giao vàng cho thần lùn giữ của, nhưng hãy tránh gặp ông ta. Bạn có thể làm trống giỏ hàng bằng cách đẩy nó, nhưng hãy cẩn thận, yêu tinh nhỏ đi về phía bức tường bên cạnh mà không dừng lại, vì vậy hãy lập kế hoạch các bước của bạn cẩn thận và tìm cách tốt nhất. Bạn sẽ quản lý để cung cấp tất cả vàng mà không bị say?