Air Traffic Control

Phổ thôngGiải đố

Air Traffic Control

Air Traffic Control - trò chơi mô phỏng kiểm soát không lưu tuyệt vời. Bạn chỉ cần chạm và kéo để tạo đường hạ cánh cho máy bay và trực thăng đang đến. Quản lý vùng trời cảng hàng không. Hạ cánh nhiều máy bay hơn để mở khóa bản đồ mới. Liệu bạn có thể hạ cánh bao nhiêu máy bay và trực thăng?