Adventure Craft

Phổ thôngGiải đố

Adventure Craft

Ghép các khối giống nhau trong khoảng thời gian giới hạn để vượt qua từng cấp độ. Click vào các khối để tạo thành chuỗi càng dài càng tốt. Nếu bạn thích voxel và minecraft, trò chơi này là dành cho bạn!