Abandoned City Escape

Phiêu lưuGiải đố

Abandoned City Escape

Bạn thức dậy một mình trong một thành phố bỏ hoang! Bạn không chắc chuyện gì đang xảy ra hoặc mọi người đã đi đâu! Hãy quan sát xung quanh và tìm cách trốn thoát nhé.