trochoi.io

A Space Time Challenge

Hành độngBắn súng

A Space Time Challenge

Điều khiển con tàu không gian của bạn trong một môi trường không - thời gian kỳ lạ và tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt! Trong không gian kỳ lạ này, không có gì di chuyển cho đến khi bạn di chuyển. Hay nói cách khác, nếu bạn dừng lại, thời gian sẽ ngừng lại! Bạn sẽ tự động bắn khi di chuyển và phải cố gắng hết sức để tiêu diệt kẻ thù trong khi cố gắng tránh va chạm với kẻ thù hoặc đường đạn của họ.