99 Balls

ArcadePhổ thông

99 Balls

Nhắm mục tiêu cẩn thận, bắn trúng các chướng ngại vật được đánh số để tạo thành chuỗi các quả bóng số 9