trochoi.io

8 Ball Billiard Pool

Bé trai

8 Ball Billiard Pool

8 Ball Billiards Classic là một trò chơi thể thao thú vị, trong đó bạn có thể thử sức mình với môn Bi-a! Trò chơi này cho phép bạn đấu với đối thủ máy tính AI. Cho dù bạn chơi ở chế độ nào, việc điều khiển đều dễ dàng và lối chơi bi-a rất chân thực. Các quy tắc tiêu chuẩn của bi-a được áp dụng trong trò chơi, bạn cần phải cố gắng và nhớ đặt các quả bóng theo đúng thứ tự màu.

Trò chơi "Bé trai" tương tự