Nhảy 5 lần

Arcade

Nhảy 5 lần

Nhảy liên tục trong cuộc diễu hành dài bất tận của những sinh vật kỳ lạ. Bạn được nhảy 5 lần liên tiếp trong trò chơi vô tận này.

Trò chơi "Arcade" tương tự