4x4 Insects

ArcadeGiải đố

4x4 Insects

Di chuyển các mảnh của phim hoạt hình Insect để tạo thành hình ảnh hiển thị ở bên phải của màn hình.