trochoi.io

45 Challenges Block Collapse

ArcadeGiải đố

45 Challenges Block Collapse

45 Challenges Block Collapse là trò chơi phá khối đầy thách thức. Mỗi cấp độ là một thử thách mới, đòi hỏi bạn phải hoàn thành nó trong số lượt đi cho phép. Nếu bạn sử dụng ít lượt đi hơn, bạn sẽ nhận thêm điểm thưởng. Hoàn thành 45 cấp độ để giành chiến thắng trong trò chơi.