4 In A Row

Phổ thôngGiải đố

4 In A Row

Hãy kết hợp 4 khối cùng màu theo hàng dọc, ngang hoặc chéo để ghi điểm