2048 Drop

Giải đố

2048 Drop

Trò này dựa trên nguyên lý 2048 kết hợp với trò drop game. Các ô có số sẽ được thả từ trên xuống, khi các ô có cùng số va chạm với nhau, chúng sẽ kết hợp lại thành ô mới bằng tổng 2 ô. Nếu khung chơi bị lấp đầy và không còn chỗ cho ô mới rơi xuống, trò chơi sẽ kết thúc. Trò chơi đòi hỏi khả năng phản ứng, khả năng vận hành và khả năng sắp xếp của người chơi. Quy tắc của 2048 và trò drop game rất đơn giản, nhưng sự kết hợp của chúng thì không dễ chút nào. Hãy chơi và ghi thật nhiều điểm

Trò chơi "Giải đố" tương tự