trochoi.io

18 Wheeler Truck Parking

Bé trai

18 Wheeler Truck Parking

Trong trò chơi 18 Wheeler Truck Parking, bạn được lái một phần của những chiếc xe tải nặng nhất thế giới. Sử dụng khả năng lái xe tuyệt vời của bạn để đưa những chiếc xe tải nặng đô này vào đúng chỗ đỗ mà không va phải những chiếc xe khác. Ngoài ra, bạn nên tập trung vào lưu lượng truy cập và lập kế hoạch mua sắm của mình.

Trò chơi "Bé trai" tương tự